photo

Heuscaldunei

Sinisten dut euskalariok euskaraz idatzi behar dugula. Hau da, euskalaritza euskaraz egin behar da, inor ez dadin gutaz trufa ("...mintzatu baitire erdaraz Eskaldunez").

Hala ere, komeni da, modu berean, euskaraz ez dakiten hizkuntzalariek euskalaritzaren aurrerapenen eta nondik-norakoen berri izan dezatela. Hemen dituzue nire euskarazko lan batzuk, erderazkoak beste orri batean. Uste izan dudanean merezi zuela, gauza bera kontatu dut euskaraz eta ingelesez edo batzutan gaztelaniaz. Euskarazkoak ez dira ia inoiz, hala ere, itzulpen hutsak, baizik eta irakurle euskaldunentzat egindako moldaketak. Badira, baita ere, euskaraz bakarrik idatzi ditudan gauzak.

Hualde, José I. & Oihana Lujanbio. agertzeko. "Goizuetako azentuaz zerbait gehiago: oharmena". [PDF]

Hualde, José I. & Oihana Lujanbio. 2008. "Goizuetako azentua". In: X. Artiagoitia & J. Lakarra, eds., Gramatika jaietan: Patxi Goenagaren omenez, 377-394. Bilbo: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (ASJUren gehigarriak, 51). [PDF]

Hualde, José I. 2006. "Laringalak eta euskal azentuaren bilakaera". In B. Fernández & I. Laka,ed., Andolin gogoan: Essays in honour of Professor Eguzkitza, 497-511. Bilbo: Univ. del País Vasco/Euskal Herriko Unib. [PDF]

Hualde, José I. 2001. "Bizkaiko kostaldeko hizkerak, atzo, gaur eta bihar". In Dialektologia Gaiak, 13-25, Koldo Zuazo, arg. Vitoria-Gasteiz: Arabako Foru Aldundia. [PDF]

External links and PDFs open in new windows